Nacionālo mācību organizāciju sertificēšana
Izvēlētā organizācija: Valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra"
Īss apraksts:
Nacionālās mācību organizācijas ir juridiskas personas un iestādes, kuras vēlas sagatavot lidojumu apkalpes locekļus amatierpilota apliecības vai gaisa kuģa kvalifikācijas iegūšanai, kas dod tiesības veikt lidojumus ar gaisa kuģiem, kuri minēti Eiropas Parlamenta un Padomes 2018.gada 4.jūlija Regulas Nr.2018/1139 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un ar ko izveido Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005, (EK) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 un Direktīvas 2014/30/ES un 2014/53/ES un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 552/2004 un (EK) Nr. 216/2008 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91, I pielikumā.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Juridiskas personas un iestādes.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pieteikuma un nepieciešamo apliecinājumu iesniegšana
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pieteikuma un nepieciešamo apliecinājumu iesniegšana
Normatīvie akti:
Valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" publisko maksas pakalpojumu cenrādis
Apmaksa:
Klātiene maksājumu karte (POS), Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena ar PVN
Mācību kursu reģistrēšana, lidotāju profesionālās sagatavošanas organizāciju un mācību iestāžu programmu novērtēšana un apliecību, sertifikātu, apstiprinājumu izsniegšana, instruktoru norīkošana
pamatmaksa par pirmo pārbaudi un apliecības/sertifikāta izsniegšanu*
privātpilotu, planiera pilotu vai brīvā balona pilotu mācību kursu reģistrēšana Gabali 384,17 EUR
lidotāju profesionālās sagatavošanas organizācijas sertifikāta pirmreizēja izsniegšana Gabali 860,84 EUR
tipa kvalifikācijas atzīmes lidotāju profesionālās sagatavošanas organizācijas sertifikāta pirmreizēja izsniegšana Gabali 860,84 EUR
tipa kvalifikācijas atzīmes mācību kursa apstiprināšana ekspluatantam vai gaisa kuģa izgatavotājam Gabali 860,84 EUR
tipa kvalifikācijas atzīmes atzīšana ekspluatantam vai gaisa kuģa izgatavotājam, ja mācības paredzētas citā Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dalībvalstī, − papildu maksa Gabali 170,74 EUR
mācību kursu organizēšana
instruktoru teorētiskais sākumkurss (dalības maksa) Persona 309,91 EUR
instruktoru teorētiskais kvalifikācijas uzturēšanas/atjaunošanas kurss (dalības maksa) Persona 154,95 EUR
eksaminētāju kurss (dalības maksa) Gabali 86,08 EUR
jebkuras kategorijas lidojumu/navigācijas trenažiera (kas sertificēts citās valstīs, izņemot Apvienoto aviācijas institūciju − JAA sertifikātu) apstiprinājuma izsniegšana*
vienpilota gaisa kuģa lidojumu/navigācijas trenažiera pirmā pārbaude un apstiprinājuma izsniegšana Gabali 99,60 EUR
daudzpilotu gaisa kuģa lidojumu/navigācijas trenažiera pirmā pārbaude un apstiprinājuma izsniegšana Gabali 384,17 EUR
apstiprinājuma izsniegšana, ja lidojumu/navigācijas trenažiera pārbaude paredzēta citā Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dalībvalstī, − papildu maksa Gabali 170,74 EUR
vienpilota gaisa kuģa lidojumu/navigācijas trenažiera pārbaude un apstiprinājuma derīguma termiņa pagarināšana Gabali 49,80 EUR
daudzpilotu gaisa kuģa lidojumu/navigācijas trenažiera pārbaude un apstiprinājuma derīguma termiņa pagarināšana Gabali 192,09 EUR
apstiprinājuma derīguma termiņa pagarināšana, ja lidojumu/navigācijas trenažiera pārbaude paredzēta citā Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dalībvalstī, − papildu maksa Gabali 85,37 EUR
instruktora norīkošana*
lidojumu/navigācijas trenažiera instruktora norīkošana Gabali 78,26 EUR
instruktora norīkošana cita instruktora pienākumu pildīšanas novērtēšanai (vienreizēja konkrēta pārbaude) Gabali 42,69 EUR
mācību kursu, lidotāju profesionālās sagatavošanas organizāciju, mācību iestāžu programmu sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana*
privātpilotu, planiera pilotu vai brīvā balona pilotu mācību kursu sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana Gabali 192,09 EUR
integrētā instrumentālo lidojumu mācību kursa novērtēšana un apstiprinājuma izsniegšana Gabali 355,72 EUR
integrētā komercpilotu mācību kursa novērtēšana un apstiprinājuma izsniegšana Gabali 355,72 EUR
integrētā aviolīniju transporta pilotu mācību kursa novērtēšana un apstiprinājuma izsniegšana Gabali 711,44 EUR
aviācijas sportistu programmu apstiprināšana Gabali 35,57 EUR
mācību programmu apstiprināšana speciālajās aviācijas disciplīnās
radiofrazeoloģija lidojumiem pēc vizuālo lidojumu noteikumiem Gabali 99,60 EUR
radiofrazeoloģija lidojumiem pēc instrumentālo lidojumu noteikumiem Gabali 128,06 EUR
pārējās disciplīnās (katra) Gabali 149,40 EUR
lidotāju profesionālās sagatavošanas organizācijas sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana Gabali 430,42 EUR
tipa kvalifikācijas atzīmes lidotāju profesionālās sagatavošanas organizācijas sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana Gabali 430,42 EUR
tipa kvalifikācijas atzīmes mācību kursa apstiprinājuma derīguma termiņa pagarināšana ekspluatantam vai gaisa kuģa izgatavotājam Gabali 430,42 EUR
tipa kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņa pagarināšana ekspluatantam vai gaisa kuģa izgatavotājam, ja mācības paredzētas citā Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dalībvalstī, − papildu maksa Gabali 85,37 EUR
mācību programmās par katru kvalifikācijas atzīmi gaisa kuģa tipam klasē, klasei, tipam vai instrumentāliem lidojumiem
gaisa kuģa tipam klasē Gabali 53,36 EUR
gaisa kuģa klasei Gabali 103,16 EUR
gaisa kuģa tipam
līdz 10000 kg Gabali 99,60 EUR
no 10001 kg līdz 20000 kg Gabali 199,20 EUR
no 20001 kg līdz 50000 kg Gabali 302,36 EUR
no 50001 kg līdz 100000 kg Gabali 401,96 EUR
vairāk nekā 100000 kg Gabali 519,35 EUR
modulārā instrumentālo lidojumu mācību kursa novērtēšana un apstiprinājuma izsniegšana Gabali 213,43 EUR
modulārā komercpilotu mācību kursa novērtēšana un apstiprinājuma izsniegšana Gabali 213,43 EUR
modulārā aviolīniju transporta pilotu mācību kursa novērtēšana un apstiprinājuma izsniegšana Gabali 426,86 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" publisko maksas pakalpojumu cenrādis.