Nacionālo mācību organizāciju sertificēšana
Izvēlētā organizācija: Valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra"
Īss apraksts:
Nacionālās mācību organizācijas ir juridiskas personas un iestādes, kuras vēlas sagatavot lidojumu apkalpes locekļus amatierpilota apliecības vai gaisa kuģa kvalifikācijas iegūšanai, kas dod tiesības veikt lidojumus ar gaisa kuģiem, kuri minēti Eiropas Parlamenta un Padomes 2018.gada 4.jūlija Regulas Nr.2018/1139 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un ar ko izveido Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005, (EK) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 un Direktīvas 2014/30/ES un 2014/53/ES un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 552/2004 un (EK) Nr. 216/2008 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91, I pielikumā.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Juridiskas personas un iestādes.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Ir apstrīdams.
Atgādinājums
E-pastā pieņem tikai elektroniski parakstītus dokumentus.
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Gaisa transports
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra"
Kontaktinformācija: Rīgas rajons, Lidosta Rīga 10/1, Mārupes pagasts, Rīgas rajons, LV - 2167
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.01.08.