Lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļauja
Izvēlētā organizācija: Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi"
Īss apraksts:
Lēmuma pieņemšana par lielgabarīta un smagsvara pārvadājuma atļaujas izsniegšanu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
1) Piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas, ja nav nepieciešama maršruta papildu izpēte.
2) Piecu darbdienu laikā pēc izpētes rezultātu saņemšanas, ja nepieciešama maršruta papildu izpēte.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pārvadājumu atļaujas apmaksa
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pārvadājumu atļaujas apmaksa
Normatīvie akti:
Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļaujas izsniegšanas valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atbrīvojumiem
Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem
Apmaksa:
Latvija.lv, Maksājumu karte (latvija.lv), Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena ar PVN
Lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļauja
Lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļauja Atļauja -
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļauja