Saskaņojums svaigpiena produktu pārvadājumu veikšanai satiksmes ierobežojumu darbības zonā
Izvēlētā organizācija: Latvijas valsts ceļi VAS
Īss apraksts:
Lēmuma pieņemšana par svaigpiena produktu pārvadājumu veikšanas saskaņošanu satiksmes ierobežojumu darbības zonā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Mēneša laikā
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Administratīvo aktu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā, apstrīdēšanas iesniegumu iesniedzot valsts akciju sabiedrībā „Latvijas Valsts ceļi”, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1050.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme
(Ministru kabinets; noteikumi; 42; 2016.01.22.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Latvijas valsts ceļi VAS
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.08.21.