Satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu izvietošana vai īslaicīgu izmaiņu veikšana satiksmes organizācijā (Valmieras pilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Valmieras pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Jautājumus par satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu (ceļa zīmes, luksofori signālstabiņi, aizsargbarjeras, gājēju barjeras, vertikālie un horizontālie ceļa apzīmējumi u.c.) izvietošanu vai īslaicīgu izmaiņu veikšanu satiksmes organizācijā Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā izskata un pieņem lēmumus Valmieras pilsētas pašvaldības Satiksmes drošības komisija.
UZMANĪBU! Ja satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu uzstādīšana paredzēta privātās teritorijās, māju iekšpagalmos un iebrauktuvēs, nepieciešams tikai VAS “Latvijas valsts ceļi” saskaņojums.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
1 mēnesis
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā pieņemšanas dienas Valmieras pilsētas pašvaldības domē Lāčplēša ielā, Valmierā.
Pašvaldības domes lēmumu Administratīvajā procesa likumā noteiktā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valmieras pilsētas pašvaldība
Kontaktinformācija: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV - 4201
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.04.02.