Vēlētāja paraksta apliecināšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Ne mazāk kā vienai desmitajai daļai vēlētāju ir tiesības, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un parakstīšanās datumu, iesniegt Centrālajai vēlēšanu komisijai pilnīgi izstrādātu likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu 12 mēnešu laikā no dienas, kad likumprojekts vai Satversmes grozījumu projekts reģistrēts Centrālajā vēlēšanu komisijā.
Katram vēlētāja parakstam šo 12 mēnešu laikā jābūt apliecinātam pie zvērināta notāra, dzīvesvietas deklarēšanas vietā pašvaldībā, bāriņtiesā, kura veic notariālas darbības, vai novadā pie pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Latvijas Republikas pilsonis, kurš attiecīgajā dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona, sava vēlētāja paraksta apliecināšanai, var vērsties  klātienē Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā Rīgā, Dzirciema ielā 28 un, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, lūgt apliecināt savu parakstu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007
Tālrunis: 80000800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Pakalpojuma maksa saskaņā ar Rīgas domes 16.02.2016. lēmums Nr.3483 “Par maksas noteikšanu vēlētāja paraksta apliecināšanai” ir 1.43 euro (ar PVN). Pakalpojuma maksu veic pirms pakalpojuma saņemšanas. Pakalpojuma maksu ir iespējams samaksāt klātienē ar Master Card, VISA, VISA Electron, Maestro norēķinu kartēm.  Nav iespējams norēķināties skaidrā naudā un ar American Express kredītkartēm.
Pakalpojuma maksu ieskaita Rīgas pilsētas pašvaldības norēķinu kontā.
Saņēmējs: Rīgas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90011524360, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konta Nr. LV26RIKO0020100001010, SWIFT kods: RIKOLV2X.
No noteiktās maksas tiek atbrīvotas personas, kurām piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās personas statuss, uzrādot attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts klātienē. Pēc iesniegto vai uzrādīto dokumentu pārbaudes un ieraksta veikšanas attiecīgā reģistrā, pieprasītājs saņem paraksta apliecinājumu iesniegšanai iniciatīvas grupā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007
Tālrunis: 80000800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki