Vēlēšanu iecirkņa maiņa
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Republikas pilsētas un novada domes vēlēšanās vēlētājam ir tiesības mainīt vēlēšanu iecirkni, izraugoties jebkuru citu vēlēšanu iecirkni tās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā viņš deklarējis savu dzīvesvietu vai kurā viņam atrodas likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.
Eiropas Parlamenta vēlēšanās vēlētājam ir tiesības mainīt vēlēšanu iecirkni, izvēloties jebkuru citu vēlēšanu iecirkni Latvijā vai ārvalstīs.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Persona, kura vēlēšanu dienā sasniegusi 18 gadu vecumu un reģistrēta Vēlētāju reģistrā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Vēlētājs Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā iesniedz iesniegumu par savu vēlmi mainīt vēlēšanu iecirkni.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
personas pase vai personas apliecība - jāuzrāda oriģināls;
· pašvaldību vēlēšanās, mainot iecirkni uz pašvaldību, kurā vēlētājam pieder nekustamais īpašums, papildus jāuzrāda  īpašuma tiesības apliecinošs dokuments (zemesgrāmata vai izziņa no zemesgrāmatas) - jāuzrāda oriģināls.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Vēlētājs saņem informāciju par vēlēšanu iecirkņa maiņu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs