Vēlēšanu iecirkņa maiņa
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Republikas pilsētas un novada domes vēlēšanās vēlētājam ir tiesības mainīt vēlēšanu iecirkni, izraugoties jebkuru citu vēlēšanu iecirkni tās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā viņš deklarējis savu dzīvesvietu vai kurā viņam atrodas likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.
Eiropas Parlamenta vēlēšanās vēlētājam ir tiesības mainīt vēlēšanu iecirkni, izvēloties jebkuru citu vēlēšanu iecirkni Latvijā vai ārvalstīs.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Persona, kura vēlēšanu dienā sasniegusi 18 gadu vecumu un reģistrēta Vēlētāju reģistrā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra darbinieku faktisko rīcību var apstrīdēt pie Rīgas pilsētas izpilddirektora, iesniedzot iesniegumu Rātslaukumā 1, Rīgā, LV-1050.
Atgādinājums
Pakalpojumu var izmantot pirms Eiropas Parlamenta vai pašvaldību vēlēšanām.
Brīdinājums
2020.gada 29.augusta Rīgas domes vēlēšanās pakalpojumu var izmantot no 30.07.2020. līdz 15.08.2020., kad  dzīvesvietai atbilstošo iecirkni var nomainīt uz jebkuru citu iecirkni Rīgā. Šajā laikā reģistrēties balsošanai Rīgas domes vēlēšanās varēs tie vēlētāji, kuriem Rīgā nav deklarēta dzīvesvieta, bet pieder nekustamais īpašums.
Normatīvie akti
Iedzīvotāju reģistra likums
(Saeima; likumi; 1998.09.24.)
Par Centrālo vēlēšanu komisiju
(Saeima; likumi; 1994.01.20.)
Vēlētāju reģistra likums
(Saeima; likumi; 2004.02.05.)
Eiropas Parlamenta vēlēšanu likums
(Saeima; likumi; 2004.02.12.)
Personu apliecinošu dokumentu likums
(Saeima; likumi; 2012.02.15.)
Rīgas domes atlaišanas likums
(Saeima; likumi; 2020.02.25.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Rīgas pilsētas pašvaldība
Kontaktinformācija: Rīgas pilsētas pašvaldība

Rātslaukums 1, Rīga, LV--1539
bezmaksas informācijas tālrunis: 800 00 800

mājas lapa: https://www.riga.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.08.05.