Šāviena pēdu ekspertīze
Izvēlētā organizācija: Valsts tiesu ekspertīžu birojs
Īss apraksts:
Šāviena produktu konstatēšana uz dažādiem objektiem ar ķīmiskām un fizikāli ķīmiskām metodēm.

Ekspertīzes cenai papildus pieskaita maksu par eksperta atzinuma un ekspertīzes objektu nosūtīšanu pakalpojuma pieprasītājam, ja tas ir norādījis pastu kā vēlamo saņemšanas veidu.

Pakalpojums tiek sniegts, pamatojoties uz lēmumu par ekspertīzes noteikšanu kriminālprocesā, administratīvajā procesā, administratīvā pārkāpuma lietā vai civilprocesā, vai pēc personas iesnieguma. Ekspertīzēm, kas tiek veiktas kriminālprocesā un administratīvajā procesā, nepiemēro maksas pakalpojumu izcenojumus.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma apmaksa
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma apmaksa
Normatīvie akti:
Valsts tiesu ekspertīžu biroja maksas pakalpojumu cenrādis
Apmaksa:
Klātiene maksājumu karte (POS), Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Paskaidrojumi:
Pakalpojuma izpilde tiks uzsākta pēc samaksas saņemšanas. Ja objektu skaits pārsniedz noteikto mērvienību skaitu, tad attiecīgajai cenai piemēro koeficientu 0,6 par katru mērvienību, kas pārsniedz noteikto mērvienību skaitu.
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena ar PVN
Šāviena pēdu ekspertīze (ne vairāk kā 2 izpētes objekti)
Šāviena pēdu ekspertīze Skaits 330,71 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Valsts tiesu ekspertīžu biroja, VTEB, maksas pakalpojumu cenrādis