Rokraksta, paraksta ekspertīze
Izvēlētā organizācija: Valsts tiesu ekspertīžu birojs
Īss apraksts:
Rokrakstā izpildītu tekstu, ierakstu un parakstu izpēte.

Ja ekspertīzi veic ārpus Valsts tiesu ekspertīžu biroja telpām (eksperta izbraukums), papildus pakalpojuma cenai piemēro maksu par Valsts tiesu ekspertīžu biroja eksperta izbraukumu uz apskates objektu un maksu par Valsts tiesu ekspertīžu biroja transporta izmantošanu.

Ekspertīzes cenai papildus pieskaita maksu par eksperta atzinuma un ekspertīzes objektu nosūtīšanu pakalpojuma pieprasītājam, ja tas ir norādījis pastu kā vēlamo saņemšanas veidu.

Pakalpojums tiek sniegts, pamatojoties uz lēmumu par ekspertīzes noteikšanu kriminālprocesā, administratīvajā procesā, administratīvā pārkāpuma lietā vai civilprocesā, vai pēc personas iesnieguma. Ekspertīzēm, kas tiek veiktas kriminālprocesā un administratīvajā procesā, nepiemēro maksas pakalpojumu izcenojumus.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
40
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma apmaksa
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma apmaksa
Normatīvie akti:
Valsts tiesu ekspertīžu biroja maksas pakalpojumu cenrādis
Apmaksa:
Klātiene maksājumu karte (POS), Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Paskaidrojumi:
Pakalpojuma izpilde tiks uzsākta pēc samaksas saņemšanas. Ja ekspertīzi veic ārpus Valsts tiesu ekspertīžu biroja telpām (eksperta izbraukums), papildus pakalpojuma cenai piemēro Valsts tiesu ekspertīžu biroja maksas pakalpojumu cenrāža 17.1. un 18.1. punktā minēto cenu.
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena ar PVN
Rokraksta, paraksta ekspertīze (1 ieraksts vai 1 paraksts)
Rokraksta, paraksta ekspertīze Skaits 141,00 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Valsts tiesu ekspertīžu biroja, VTEB, maksas pakalpojumu cenrādis