Rokraksta, paraksta ekspertīze
Izvēlētā organizācija: Valsts tiesu ekspertīžu birojs
Īss apraksts:
Rokrakstā izpildītu tekstu, ierakstu un parakstu izpēte.

Ja ekspertīzi veic ārpus Valsts tiesu ekspertīžu biroja telpām (eksperta izbraukums), papildus pakalpojuma cenai piemēro maksu par Valsts tiesu ekspertīžu biroja eksperta izbraukumu uz apskates objektu un maksu par Valsts tiesu ekspertīžu biroja transporta izmantošanu.

Ekspertīzes cenai papildus pieskaita maksu par eksperta atzinuma un ekspertīzes objektu nosūtīšanu pakalpojuma pieprasītājam, ja tas ir norādījis pastu kā vēlamo saņemšanas veidu.

Pakalpojums tiek sniegts, pamatojoties uz lēmumu par ekspertīzes noteikšanu kriminālprocesā, administratīvajā procesā, administratīvā pārkāpuma lietā vai civilprocesā, vai pēc personas iesnieguma. Ekspertīzēm, kas tiek veiktas kriminālprocesā un administratīvajā procesā, nepiemēro maksas pakalpojumu izcenojumus.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
40
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums par ekspertīzes veikšanu
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1