Cenrādis:
Valsts tiesu ekspertīžu biroja, VTEB, maksas pakalpojumu cenrādis
Organizācija:
VALSTS TIESU EKSPERTĪŽU BIROJS
Nr. Pozīcijas nosaukums Mērvienība Cena bez PVN PVN Cena ar PVN
1. Autotehniskā ekspertīze (1 ekspertīze)
1.1. Autotehniskā ekspertīze Skaits 176,26 EUR 0,00 EUR 176,26 EUR
2. Daktiloskopiskā ekspertīze (1 izpētes objekts vai 1 persona)
2.1. Daktiloskopiskā ekspertīze Skaits 186,61 EUR 0,00 EUR 186,61 EUR
3. Daktiloskopiskās kartes izgatavošana (1 persona)
3.1. Daktiloskopiskās kartes izgatavošana Skaits 4,00 EUR 0,00 EUR 4,00 EUR
4. Dokumentu ekspertīze (ne vairāk kā 2 dokumenti jeb 5 lapas)
4.1. Dokumentu ekspertīze Skaits 189,15 EUR 0,00 EUR 189,15 EUR
5. Informācijas tehnoloģiju ekspertīze (1 datu nesējs un ne vairāk kā 10 atslēgas vārdi)
5.1. Informācijas tehnoloģiju ekspertīze Skaits 483,13 EUR 0,00 EUR 483,13 EUR
6. Datu atjaunošana civilprocesā (1 datu nesējs)
6.1. Datu atjaunošana civilprocesā Skaits 195,87 EUR 0,00 EUR 195,87 EUR
7. Ķīmiskā ekspertīze
7.1. augsnes vai naftas produktu un smērvielu izpēte (ne vairāk kā 3 izpētes objekti) Skaits 372,71 EUR 0,00 EUR 372,71 EUR
7.2. augu valsts izcelsmes objektu izpēte (ne vairāk kā 10 objekti) Skaits 372,71 EUR 0,00 EUR 372,71 EUR
7.3. kvēlspuldžu, metāla un sakausējumu izpēte (ne vairāk kā 10 izpētes objekti) Skaits 372,71 EUR 0,00 EUR 372,71 EUR
7.4. šķiedru materiālu un to izstrādājumu, dzīvnieku matu, krāsu materiālu un to pārklājumu, polimēru materiālu un to izstrādājumu vai stikla, keramikas un to izstrādājumu izpēte (ne vairāk kā 2 izpētes objekti) Skaits 372,71 EUR 0,00 EUR 372,71 EUR
7.5. citu objektu ķīmiskā izpēte (1 objekts) Skaits 155,76 EUR 0,00 EUR 155,76 EUR
8. Rakstītā teksta lingvistiskā ekspertīze (1 ekspertīze)
8.1. Rakstītā teksta lingvistiskā ekspertīze Skaits 178,92 EUR 0,00 EUR 178,92 EUR
9. Reljefo identifikācijas zīmju ekspertīze (1 izpētes objekts)
9.1. Reljefo identifikācijas zīmju ekspertīze Skaits 184,69 EUR 0,00 EUR 184,69 EUR
10. Rokraksta, paraksta ekspertīze (1 ieraksts vai 1 paraksts)
10.1. Rokraksta, paraksta ekspertīze Skaits 141,00 EUR 0,00 EUR 141,00 EUR
11. Šāviena pēdu ekspertīze (ne vairāk kā 2 izpētes objekti)
11.1. Šāviena pēdu ekspertīze Skaits 330,71 EUR 0,00 EUR 330,71 EUR
12. Trasoloģiskā ekspertīze (1 objekts)
12.1. Trasoloģiskā ekspertīze Skaits 191,34 EUR 0,00 EUR 191,34 EUR
13. Eksperta amata kandidāta apmācība (1 stunda)
13.1. Eksperta amata kandidāta apmācība Skaits 4,27 EUR 0,00 EUR 4,27 EUR
14. Eksperta konsultācija (1 stunda)
14.1. Eksperta konsultācija Skaits 8,28 EUR 0,00 EUR 8,28 EUR
15. Pasta sūtījuma noformēšana (1 sūtījums)
15.1. Pasta sūtījuma noformēšana (ekspertīzes cenai papildus pieskaita maksu par eksperta atzinuma un ekspertīzes objektu nosūtīšanu pakalpojuma pieprasītājam, ja tas norādījis šā cenrāža 15. punktā minēto pakalpojuma rezultātu izsniegšanas veidu) Skaits 7,73 EUR 0,00 EUR 7,73 EUR
16. Semināru zāles noma (1 stunda)
16.1. Semināru zāles noma Skaits 18,49 EUR 0,00 EUR 18,49 EUR
17. Valsts tiesu ekspertīžu biroja eksperta izbraukums uz apskates objektu (1 stunda)
17.1. Valsts tiesu ekspertīžu biroja eksperta izbraukums uz apskates objektu Skaits 7,74 EUR 0,00 EUR 7,74 EUR
18. Valsts tiesu ekspertīžu biroja transporta izmantošana (1 kilometrs)
18.1. Valsts tiesu ekspertīžu biroja transporta izmantošana Skaits 0,13 EUR 0,00 EUR 0,13 EUR
Normatīvie akti: