Nozīmēto tiesas sēžu monitorings pēc lietas numura
Izvēlētā organizācija: Tiesu administrācija
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina iespēju saņemt atgādinājumus uz lietotāja e-pasta adresi un tālruņa numuru (sms veidā) par nozīmētajām tiesas sēdēm lietās.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jebkurai ieinteresētajai personai.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Termiņš:
Pakalpojums tiek nodrošināts pēc tā apmaksas tiešsaistē.
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma apmaksa
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma apmaksa
Normatīvie akti:
Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis
Apmaksa:
Latvija.lv
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena ar PVN
Nozīmēto tiesas sēžu monitorings pēc lietas numura Skaits 2,00 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis