Manas lietas
Izvēlētā organizācija: Tiesu administrācija
Īss apraksts:
Pakalpojums autorizētiem portāla https://manas.tiesas.lv/eTiesas/ lietotājiem sadaļā "Manas lietas" nodrošina iespēju skatīt lietu, kurās lietotājs ir lietas dalībnieks, datus un lietas
materiālus (tai skaita lietā pievienotās nolēmumu un audio protokolu datnes).
Autorizācija portālā tiek nodrošināta ar internetbankas starpniecību, e-parakstu,eID karti vai Tiesu administrācijas piešķirtiem lietotāja rekvizītiem.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Termiņš:
Fiziskai personai piekļuves rekvizītu izsniegšana portālam https://manas.tiesas.lv/eTiesas/ tiek nodrošināta piecu darbdienu laikā pēc rakstiska iesnieguma saņemšanas Tiesu administrācijā.

Juridiskai personai – piecu darbdienu laikā pēc tam, kad noslēgts līgums ar Tiesu administrāciju.
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Tiesu administrācija Iesniegumi tiesai
Tiesu administrācija Nozīmēto tiesas sēžu monitorings pēc lietas numura
Tiesu administrācija Par valsts nodevas apmaksu izpildu dokumentu iesniegšanu izpildei
Tiesu administrācija Tiesvedības datu monitorings