Tiesvedības datu monitorings
Izvēlētā organizācija: Tiesu administrācija
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina iespēju uz portāla https://manas.tiesas.lv/eTiesas/ lietotāja e-pasta adresi saņemt informatīvu paziņojumu par izmaiņām lietās, kurās konkrētais lietotājs ir tiesvedības procesa dalībnieks. Informatīvajā paziņojumā tiek norādīta vispārīga informācija par lietā veiktajām izmaiņām. Maksa par pakalpojuma izmantošanu: 15,00 euro gadā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jebkura tiesvedības procesā iesaistītā persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
3
Termiņš:
Tiesu administrācija trīs darbdienu laikā, pēc maksājuma uzdevuma kopijas saņemšanas, lietotājam pieslēdz Tiesvedības datu monitoringa pakalpojuma izmantošanu.
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Tiesu administrācija Manas lietas
Tiesu administrācija Nozīmēto tiesas sēžu monitorings pēc lietas numura