Tiesvedības datu monitorings
Izvēlētā organizācija: Tiesu administrācija
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina iespēju uz portāla https://manas.tiesas.lv/eTiesas/ lietotāja e-pasta adresi saņemt informatīvu paziņojumu par izmaiņām lietās, kurās konkrētais lietotājs ir tiesvedības procesa dalībnieks. Informatīvajā paziņojumā tiek norādīta vispārīga informācija par lietā veiktajām izmaiņām. Maksa par pakalpojuma izmantošanu: 15,00 euro gadā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jebkura tiesvedības procesā iesaistītā persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
3
Termiņš:
Tiesu administrācija trīs darbdienu laikā, pēc maksājuma uzdevuma kopijas saņemšanas, lietotājam pieslēdz Tiesvedības datu monitoringa pakalpojuma izmantošanu.
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Iesniegums par pakalpojuma pieslēgšanu
Tiesu administrācijā (Antonijas iela 6, Rīga, LV-1010) jāiesniedz iesniegums, tajā norādot, ka vēlaties pieslēgt Tiesvedības datu monitoringa pakalpojuma izmantošanu. Iesniegumu var iesniegt arī elektroniski (elektroniskais dokuments jāsagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu), nosūtot to uz Tiesu administrācijas e-pasta adresi kanceleja@ta.gov.lv.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Tiesu administrācija
Adrese: Antonijas iela 6, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67063800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma priekšapmaksas veikšana
Tiesu administrācija, pēc iesnieguma saņemšanas par pakalpojuma izmantošanu, sagatavo un nosūta iesniedzējam rēķinu, pakalpojuma priekšapmaksas veikšanai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma pieslēgšana
Lietotājs (fiziska vai juridiska persona) pēc rēķina saņemšanas veic pakalpojuma priekšapmaksu, par to informējot Tiesu administrāciju (nosūtot maksājuma uzdevuma apliecinošu kopiju). Tiesu administrācija, pēc maksājuma uzdevuma apliecinošas kopijas saņemšanas, lietotājam nodrošina iespēju saņemt (uz lietotāja reģistrēto elektroniskā pasta adresi) informāciju par izmaiņām lietās, kurās attiecīgā fiziskā vai juridiskā persona reģistrēta kā lietas dalībnieks. Tiesvedības datu monitorings lietotājam tiek piešķirts uz vienu gadu no pakalpojuma piešķiršanas brīža.
Maksājumi: Skatīt maksājumus