Cenrādis:
Saskaņā ar Civilprocesa likumu
Organizācija:
Tiesu administrācija
Nr. Pozīcijas nosaukums Mērvienība Cena bez PVN PVN Cena ar PVN
1. 113. ZTI Skaits - - -
2. 15. ZTI Skaits - - -
3. 54. ZTI Skaits - - -
4. 52. ZTI Skaits - - -
5. 17. ZTI Skaits - - -
6. 56. ZTI Skaits - - -
7. 19. ZTI Skaits - - -
8. 58. ZTI Skaits - - -
9. 104. ZTI Skaits - - -
10. 21. ZTI Skaits - - -
11. 60. ZTI Skaits - - -
12. 96. ZTI Skaits - - -
13. 62. ZTI Skaits - - -
14. 98. ZTI Skaits - - -
15. 11. ZTI Skaits - - -
16. 84. ZTI Skaits - - -
17. 45. ZTI Skaits - - -
18. 87. ZTI Skaits - - -
19. 75. ZTI Skaits - - -
20. 103. ZTI Skaits - - -
21. 111. ZTI Skaits - - -
22. 10. ZTI Skaits - - -
23. 106. ZTI Skaits - - -
24. 50. ZTI Skaits - - -
25. 109. ZTI Skaits - - -
26. 85. ZTI Skaits - - -
27. 13. ZTI Skaits - - -
28. 31. ZTI Skaits - - -
29. 43. ZTI Skaits - - -
30. 55. ZTI Skaits - - -
31. 81. ZTI Skaits - - -
32. 41. ZTI Skaits - - -
33. 92. ZTI Skaits - - -
34. 77. ZTI Skaits - - -
35. 76. ZTI Skaits - - -
36. 99. ZTI Skaits - - -
37. 33. ZTI Skaits - - -
38. 7. ZTI Skaits - - -
39. 37. ZTI Skaits - - -
40. 95. ZTI Skaits - - -
41. 82. ZTI Skaits - - -
42. 4. ZTI Skaits - - -
43. 71. ZTI Skaits - - -
44. 35. ZTI Skaits - - -
45. 27. ZTI Skaits - - -
46. 2. ZTI Skaits - - -
47. 69. ZTI Skaits - - -
48. 32. ZTI Skaits - - -
49. 70. ZTI Skaits - - -
50. 73. ZTI Skaits - - -
51. 67. ZTI Skaits - - -
52. 28. ZTI Skaits - - -
53. 112. ZTI Skaits - - -
54. 34. ZTI Skaits - - -
55. 18. ZTI Skaits - - -
56. 100. ZTI Skaits - - -
57. 63. ZTI Skaits - - -
58. 24. ZTI Skaits - - -
59. 72. ZTI Skaits - - -
60. 8. ZTI Skaits - - -
61. 116. ZTI Skaits - - -
62. 61. ZTI Skaits - - -
63. 105. ZTI Skaits - - -
64. 59. ZTI Skaits - - -
65. 102. ZTI Skaits - - -
66. 57. ZTI Skaits - - -
67. 16. ZTI Skaits - - -
68. 93. ZTI Skaits - - -
69. 53. ZTI Skaits - - -
70. 14. ZTI Skaits - - -
71. 48. ZTI Skaits - - -
72. 89. ZTI Skaits - - -
73. 94. ZTI Skaits - - -
74. 51. ZTI Skaits - - -
75. 110. ZTI Skaits - - -
76. 12. ZTI Skaits - - -
77. 29. ZTI Skaits - - -
78. 26. ZTI Skaits - - -
79. 91. ZTI Skaits - - -
80. 49. ZTI Skaits - - -
81. 39. ZTI Skaits - - -
82. 88. ZTI Skaits - - -
83. 23. ZTI Skaits - - -
84. 46. ZTI Skaits - - -
85. 6. ZTI Skaits - - -
86. 65. ZTI Skaits - - -
87. 86. ZTI Skaits - - -
88. 44. ZTI Skaits - - -
89. 1. ZTI Skaits - - -
90. 107. ZTI Skaits - - -
91. 83. ZTI Skaits - - -
92. 42. ZTI Skaits - - -
93. 108. ZTI Skaits - - -
94. 80. ZTI Skaits - - -
95. 40. ZTI Skaits - - -
96. 9. ZTI Skaits - - -
97. 78. ZTI Skaits - - -
98. 38. ZTI Skaits - - -
99. 97. ZTI Skaits - - -
100. 90. ZTI Skaits - - -
101. 64. ZTI Skaits - - -
102. 74. ZTI Skaits - - -
103. 36. ZTI Skaits - - -
104. 47. ZTI Skaits - - -
105. 5. ZTI Skaits - - -
106. 114. ZTI Skaits - - -
107. 68. ZTI Skaits - - -
108. 30. ZTI Skaits - - -
109. 115. ZTI Skaits - - -
110. 66. ZTI Skaits - - -
111. 25. ZTI Skaits - - -
112. 79. ZTI Skaits - - -
113. 22. ZTI Skaits - - -
114. 20. ZTI Skaits - - -
115. Valsts nodeva Skaits 3,00 EUR 0,00 EUR 3,00 EUR
Normatīvie akti: