Strīdu ārpustiesas izskatīšana regulējamās nozarēs
Izvēlētā organizācija: SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA
Īss apraksts:
No sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas attiecībām izrietošos strīdus un citu strīdus jautājumu izskatīšana, kas nodoti Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas kompetencē, izņemot strīdus par parādu piedziņu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Administratīvajā rajona tiesā
Atgādinājums
Normatīvie akti
Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem
(Saeima; likumi; 2001.06.01.)
Administratīvā procesa likums
(Saeima; likumi; 2004.02.01.)
Elektronisko sakaru likums
(Saeima; likumi; 2004.12.01.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA
Kontaktinformācija: Ūnijas ielu 45, Rīgā, LV-1039
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2017.12.07.