Komersantu reģistrēšana elektronisko sakaru nozarē
Izvēlētā organizācija: SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA
Īss apraksts:
Saskaņā ar Regulatora "Noteikumiem par elektronisko sakaru komersantu reģistrēšanu un elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu sarakstu" komersantam jānosūta Regulatoram reģistrācijas paziņojums, ja komersants vēlas sniegt šādus elektronisko sakaru pakalpojumus:
- balss telefonijas pakalpojumus;
- publiskos taksofonu pakalpojumus;
- publiskos datu un elektronisko ziņojumu pakalpojumus;
- nomāto līniju pakalpojumus;
- publisko interneta piekļuves pakalpojumu;
- radio vai televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumu publiskā elektroniskā sakaru tīklā;
- piekļuves pakalpojumu;
- starpsavienojumu pakalpojumu.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Elektronisko sakaru komersants
Termiņš:
Iespējams saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Administratīvajā rajona tiesā
Atgādinājums
Brīdinājums
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss
Normatīvie akti
Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem
(Saeima; likumi; 2001.06.01.)
Administratīvā procesa likums
(Saeima; likumi; 2004.02.01.)
Elektronisko sakaru likums
(Saeima; likumi; 2004.12.01.)
Noteikumi par elektronisko sakaru komersantu reģistrēšanu un elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu sarakstu
(Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija; noteikumi; 9; 2015.06.12.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA
Kontaktinformācija: Ūnijas ielu 45, Rīgā, LV-1039
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2017.12.07.