Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
1. Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas laikā sabiedrībai ir iespēja iepazīties ar izstrādāto detālplānojuma projektu un iesniegt priekšlikumus klātienē vai sūtot pa pastu, aizpildīt priekšlikuma anketu, kā arī izmantot iespēju elektroniski izteikt viedokli portālā www.geolatvija.lv.
2. Publiskā apspriešana ilgst ne mazāk kā 3 nedēļas. Publiskās apspriešanas laikā tiek organizēti sabiedrības līdzdalības pasākumi.
3. Publiskās apspriešanas mērķis ir saskaņot detālplānojuma ierosinātāja, Rīgas pilsētas un sabiedrības intereses.
4. Pēc publiskās apspriešanas tiek apkopoti publiskās apspriešanas materiāli un institūciju atzinumi un izveidots pārskats par detālplānojuma izstrādi.
5. Detālplānojuma izstrādes procesam var sekot līdzi Rīgas pilsētas būvvaldes mājas lapā www.rpbv.lv sadaļā 'Detālplānojumi'.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments