Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
1. Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas laikā sabiedrībai ir iespēja iepazīties ar izstrādāto detālplānojuma projektu un iesniegt priekšlikumus klātienē vai sūtot pa pastu, aizpildīt priekšlikuma anketu, kā arī izmantot iespēju elektroniski izteikt viedokli portālā www.geolatvija.lv.
2. Publiskā apspriešana ilgst ne mazāk kā 3 nedēļas. Publiskās apspriešanas laikā tiek organizēti sabiedrības līdzdalības pasākumi.
3. Publiskās apspriešanas mērķis ir saskaņot detālplānojuma ierosinātāja, Rīgas pilsētas un sabiedrības intereses.
4. Pēc publiskās apspriešanas tiek apkopoti publiskās apspriešanas materiāli un institūciju atzinumi un izveidots pārskats par detālplānojuma izstrādi.
5. Detālplānojuma izstrādes procesam var sekot līdzi Rīgas pilsētas būvvaldes mājas lapā www.rpbv.lv sadaļā 'Detālplānojumi'.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Vietējā pašvaldība detālplānojumu apstiprina ar vispārīgo administratīvo aktu, pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu. Detālplānojumu var Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā mēneša laikā atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma 30.pantā noteiktajam.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Aizsargjoslu likums
(Saeima; likumi; 1997.03.11.)
Zemes ierīcības likums
(Saeima; likumi; 2007.01.01.)
Teritorijas attīstības plānošanas likums
(Saeima; likumi; 2011.12.01.)
Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 240; 2013.05.22.)
Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem
(Ministru kabinets; noteikumi; 628; 2015.05.01.)
Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 505; 2016.08.05.)
Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
(Rīgas dome; saistošie noteikumi; 34; 2006.01.04.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Rīgas pilsētas pašvaldība
Kontaktinformācija: Rīgas pilsētas pašvaldība

Rātslaukums 1, Rīga, LV--1539
bezmaksas informācijas tālrunis: 800 00 800

mājas lapa: https://www.riga.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.08.05.