Publisko iepirkumu paziņojumu publikācijas Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē
Izvēlētā organizācija: Iepirkumu uzraudzības birojs
Īss apraksts:
Ar publisko iepirkumu paziņojumu publikācijām Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē tiek nodrošināta informācija par iepirkuma uzsākšanu, grozījumiem, rezultātiem, izmaiņām līgumos. Finansējuma saņēmēji (uzņēmumi, zemnieku saimniecības, individuālie komersanti), pasūtītāji, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, publiskie partneri un to pārstāvji sagatavo publisko iepirkumu paziņojumus Publikāciju vadības sistēmā, kurus Iepirkumu uzraudzības birojs bez maksas publicē savā tīmekļvietnē un, ja nepieciešams, nosūta publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jebkura persona, kura piemēro minētos normatīvos aktus - finansējuma saņēmēji (uzņēmumi, zemnieku saimniecības, individuālie komersanti), pasūtītāji, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, publiskie partneri un to pārstāvji
Maksimālais termiņš (darba dienās):
3
Termiņš:
Daļa paziņojumu tiek publicēti 10-15 min laikā pēc apstiprināšanas (piem., finansējuma saņēmēju paziņojumi un paziņojumi, kas sagatavoti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu un Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu)
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs Apmācība par publiskajiem iepirkumiem
Iepirkumu uzraudzības birojs Informācija par publiskajiem iepirkumiem Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē
Iepirkumu uzraudzības birojs Publisko iepirkumu apstrīdēšana