Publisko iepirkumu paziņojumu publikācijas Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē
Izvēlētā organizācija: Iepirkumu uzraudzības birojs
Īss apraksts:
Ar publisko iepirkumu paziņojumu publikācijām Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē tiek nodrošināta informācija par iepirkuma uzsākšanu, grozījumiem, rezultātiem, izmaiņām līgumos. Finansējuma saņēmēji (uzņēmumi, zemnieku saimniecības, individuālie komersanti), pasūtītāji, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, publiskie partneri un to pārstāvji sagatavo publisko iepirkumu paziņojumus Publikāciju vadības sistēmā, kurus Iepirkumu uzraudzības birojs bez maksas publicē savā tīmekļvietnē un, ja nepieciešams, nosūta publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jebkura persona, kura piemēro minētos normatīvos aktus - finansējuma saņēmēji (uzņēmumi, zemnieku saimniecības, individuālie komersanti), pasūtītāji, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, publiskie partneri un to pārstāvji
Maksimālais termiņš (darba dienās):
3
Termiņš:
Daļa paziņojumu tiek publicēti 10-15 min laikā pēc apstiprināšanas (piem., finansējuma saņēmēju paziņojumi un paziņojumi, kas sagatavoti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu un Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu)
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Uzziņas par pakalpojumu:
par reģistrēšanos un paziņojumu aizpildīšanu – Iepirkumu uzraudzības biroja Informācijas departaments. Kontaktinformācija: atbalsts@iub.gov.lv vai pa tālruņiem 67326710, 67509727 (darba laiks darbdienās 9:00 – 16:00, pirmssvētku darbdienās līdz 14:00)
Brīdinājums
Finansējuma saņēmēju tiesību aktu piemērošanas skaidrojumi – FM Juridiskā departamenta Tiesību aktu nodaļa (fm.gov.lv/lv/kontakti/kontakti), Lauku atbalsta dienests (lad.gov.lv/lv, 67095000), Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (liaa.gov.lv/lv/klientu-apakalposana, 67039499)
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Pakalpojuma nozare:
Finanšu un fiskālā darbība
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Iepirkumu uzraudzības birojs
Kontaktinformācija: Rīga, Eksporta iela 6
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.07.22.