Higiēnas prasību ievērošanas novērtēšana objektiem (atzinums par objekta gatavību darbības uzsākšanai/turpināšanai)
Izvēlētā organizācija: Veselības inspekcija
Īss apraksts:
Lai izvērtētu pakalpojuma sniegšanas vietas atbilstību higiēnas prasībām, Veselības inspekcijas speciālisti veic novērtējumu. Pieteikumu var iesniegt arī brīvprātīgi par jebkuru objektu (būvi), tad tiek piemērota maksa atbilstoši Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādim. Prasība obligāta bērnu nometnēm un izglītības iestādēm pirms to reģistrācijas, kā arī bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem. Bērnu nometnes, izglītības iestādes pārstāvis vai bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējs iesniedz Veselības inspekcijā pieteikumu atzinumam par objekta gatavību darbības uzsākšanai/turpināšanai.  Veselības inspekcijas speciālists veic objekta higiēnisko novērtēšanu uz vietas.  Rezultātā tiek sagatavots atzinums.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klients sniedz dokumentus Inspekcijā. Pieteikuma paraugs atrodas Inspekcijas mājas lapā. Pieteikumu var aizpildīt arī uz vietas.
Portālā www.latvija.lv jāizvēlas un jāveic e-pakalpojums "Pieteikums Veselības inspekcijas atļaujas, atzinuma vai novērtējuma saņemšanai".
Atbilde tiks nosūtīta e-pakalpojumā norādītajā atbildes saņemšanas veidā.
Jāiesniedz:
1. Pieteikums;
2. Īpašuma apliecinošie dokumenti vai nomas līgums;
3. Telpu inventarizācijas plāna kopija vai iekārtotā objekta tehnoloģiskā shēma;
4. Skaidrojošais raksts par objektu - objekta nosaukums, darba profils, pakalpojumi.
Pakalpojums  –  „Atzinuma par objekta gatavību darbības uzsākšanai/ turpināšanai” saņemšana ir maksas pakalpojums, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem „Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis”, objektiem, kam normatīvajos aktos nav noteiktas higiēnas prasības (pakalpojums nav obligāts saskaņā ar normatīvajiem aktiem un tiek sniegts pēc objekta īpašnieka brīvprātīga pieprasījuma, izņemot attiecībā uz 4.7. apakšpunktā minētajiem objektiem).
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Apmeklētāju pieņemšanas vieta Aizkrauklē
Apmeklētāju pieņemšanas vieta Bauskā
Apmeklētāju pieņemšanas vieta Gulbenē
Apmeklētāju pieņemšanas vieta Jēkabpilī
Apmeklētāju pieņemšanas vieta Krāslavā
Parādīt visus...
E-pasts
Pasts
Apmeklētāju pieņemšanas vieta Aizkrauklē
Apmeklētāju pieņemšanas vieta Bauskā
Apmeklētāju pieņemšanas vieta Gulbenē
Apmeklētāju pieņemšanas vieta Jēkabpilī
Apmeklētāju pieņemšanas vieta Krāslavā
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Pēc pieteikuma iesniegšanas, klientam tiek sagatavots un elektroniskā  veidā nosūtīts rēķins. Pēc klienta pieprasījuma rēķinu nosūta pa pastu.

Atzinums tiek izsniegts pēc tam, kad Inspekcijā saņemta informācija par pakalpojuma apmaksas saņemšanu vai pēc klienta iesniegtā maksājumu apliecinošā dokumenta oriģināla saņemšanas.
Informatīvs dokuments
Informatīvs dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojumu - sagatavotu atzinumu - klients saņem atbilstoši norādītajai izvēlei pieteikumā:
- elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu;
- pa pastu;
- klātienē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Apmeklētāju pieņemšanas vieta Aizkrauklē