Higiēnas prasību ievērošanas novērtēšana objektiem (atzinums par objekta gatavību darbības uzsākšanai/turpināšanai)
Izvēlētā organizācija: Veselības inspekcija
Īss apraksts:
Lai izvērtētu pakalpojuma sniegšanas vietas atbilstību higiēnas prasībām, Veselības inspekcijas speciālisti veic novērtējumu. Pieteikumu var iesniegt arī brīvprātīgi par jebkuru objektu (būvi), tad tiek piemērota maksa atbilstoši Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādim. Prasība obligāta bērnu nometnēm un izglītības iestādēm pirms to reģistrācijas, kā arī bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem. Bērnu nometnes, izglītības iestādes pārstāvis vai bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējs iesniedz Veselības inspekcijā pieteikumu atzinumam par objekta gatavību darbības uzsākšanai/turpināšanai.  Veselības inspekcijas speciālists veic objekta higiēnisko novērtēšanu uz vietas.  Rezultātā tiek sagatavots atzinums.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Pieteikums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Informatīvs dokuments
Informācija par pakalpojuma nomaksu
Nepieciešams pakalpojuma solī:
2
Maksas pakalpojumu cenrādis
Nepieciešams pakalpojuma solī:
2