Produkta higiēnas novērtējums un dokumenta noformēšana
Izvēlētā organizācija: Veselības inspekcija
Īss apraksts:
Ņemot vērā ārējo normatīvo aktu prasības, vispārējās higiēnas normas, izvērtēt produkta sastavdaļu un to savstarpējo attiecību atbilstību deklarētajām produkta īpašībām, to bīstamību cilvēka veselībai ar mērķi aizsargāt patērētāju veselību un nodrošināt drošu un nekaitīgu darba vidi. Rezultātā tiek izsniegts dokuments HIGIĒNAS NOVĒRTĒJUMS
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jebkura persona (fiziska, juridiska)
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klients var sūtīt dokumentus pa pastu, aizpildīt pieteikumu uz vietas, vai sūtot pieteikumu ar dokumentiem uz inspekcijas e-pastu.
Portālā www.latvija.lv jāizvēlas un jāveic e-pakalpojums "Pieteikums Veselības inspekcijas atļaujas, atzinuma vai novērtējuma saņemšanai".
Atbilde tiks nosūtīta e-pakalpojumā norādītajā atbildes saņemšanas veidā.
Nepieciešamie dokumenti:
ražotāja kvalitātes atbilstības sertifikāts C, produkta drošības datu lapa (kopija, uzrādot oriģinālu), produkta raksturojums un lietošanas norādījumi, izejvielas kvalitātes sertifikāts (kopija), importētajam produktam testēšanas rezultāti.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene VI centrālais birojs Rīgas reģions
Adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 67081600
Fakss: 67819672
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts vi@vi.gov.lv
Pasts Centrālais birojs,  Rīgas reģions
Adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 67081600
Fakss: 67819672
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene VI centrālais birojs Rīgas reģions
Adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 67081600
Fakss: 67819672
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts vi@vi.gov.lv
Pasts Centrālais birojs,  Rīgas reģions
Adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 67081600
Fakss: 67819672
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki