Produkta higiēnas novērtējums un dokumenta noformēšana
Izvēlētā organizācija: Veselības inspekcija
Īss apraksts:
Ņemot vērā ārējo normatīvo aktu prasības, vispārējās higiēnas normas, izvērtēt produkta sastavdaļu un to savstarpējo attiecību atbilstību deklarētajām produkta īpašībām, to bīstamību cilvēka veselībai ar mērķi aizsargāt patērētāju veselību un nodrošināt drošu un nekaitīgu darba vidi. Rezultātā tiek izsniegts dokuments HIGIĒNAS NOVĒRTĒJUMS
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jebkura persona (fiziska, juridiska)
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Veidlapas
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1