Produkta higiēnas novērtējums un dokumenta noformēšana
Izvēlētā organizācija: Veselības inspekcija
Īss apraksts:
Ņemot vērā ārējo normatīvo aktu prasības, vispārējās higiēnas normas, izvērtēt produkta sastavdaļu un to savstarpējo attiecību atbilstību deklarētajām produkta īpašībām, to bīstamību cilvēka veselībai ar mērķi aizsargāt patērētāju veselību un nodrošināt drošu un nekaitīgu darba vidi. Rezultātā tiek izsniegts dokuments HIGIĒNAS NOVĒRTĒJUMS
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jebkura persona (fiziska, juridiska)
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Latvijā valsts iestāžu izdotie lēmumi var tikt apstrīdēti,  saskaņā ar Administratīvā procesa likumu.
Atbilstoši Veselības inspekcijas nolikumam Inspekcijas amatpersonu lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Inspekcijas vadītājam (Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012)

Ārvalstu uzņēmējiem papildus lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja izmantot arī alternatīvu strīdus risināšanas mehānismu (www.solvit.eu).
Atgādinājums
Normatīvie akti
Veselības inspekcijas nolikums
(Ministru kabinets; noteikumi; 76; 2008.02.09.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Veselības inspekcija
Kontaktinformācija: Informatīvais tālrunis - 67081600
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.05.05.