Sertifikātu detektīvdarbības veikšanai izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Valsts policija
Īss apraksts:
Sertifikāta izsniegšana detektīvdarbības veikšanai.
Saņemt sertifikātu un veikt detektīvdarbību ir tiesīgs Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsonis vai Latvijas nepilsonis, kuram ir augstākā izglītība tiesību zinātnēs vai kuram ir ne mazāk kā piecu gadu darba pieredze tiesībaizsardzības iestādēs (tiesa, prokuratūra, policija, izmeklēšanas iestādes, valsts drošības iestādes) un uz kuru neattiecas Detektīvdarbības likumā minētie ierobežojumi.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziskā persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Iesnieguma izskatīšanas laiks: 30 dienas. Ja iesniegtajos dokumentos norādītā informācija ir nepilnīga vai nepieciešama ziņu pārbaude, lai objektīvi pieņemtu lēmumu par sertifikāta izsniegšanu, Valsts policijas licencēšanas komisija pagarina jautājuma izskatīšanu līdz papildus ziņu saņemšanai.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu sertifikātu, fiziska persona iesniedz Valsts policijas licencēšanas komisijai:
1. iesniegumu;
2. vienu fotogrāfiju (3 x 4 cm), ne vecāku par trim mēnešiem;
3. izglītības dokumenta (diploma) kopiju, kas apliecina augstākās izglītības iegūšanu tiesību zinātnēs (ja fiziskā persona nav ieņēmusi amatu kādā no tiesībaizsardzības iestādēm);
4. psihiatra un narkologa atzinumu par veselības stāvokli.

Detektīva sertifikāts ir derīgs 5 gadus.

Fiziska persona, kura vēlas pagarināt sertifikāta darbības laiku, 30 dienas pirms sertifikāta darbības laika beigām iesniedz Valsts policijas licencēšanas komisijai:
1. iesniegumu;
2. vienu fotogrāfiju (3 x 4 cm), ne vecāku par trim mēnešiem;
3. psihiatra un narkologa atzinumu par veselības stāvokli.

Iesniegumi tiek pieņemti:
-  iesniedzot personīgi Valsts policijas GKPP KPP Licencēšanas un atļauju sistēmas birojā (Ezermalas ielā 10B, Rīgā, LV-1014, 446.kab., otrdienās un ceturtdienās pl.10.00-12.00/14.00-16.00, tālr.67208229);

-  elektroniskā veidā nosūtīti uz elektroniskā pasta adresi - pasts@vp.gov.lv, apstiprināti ar drošu elektronisko parakstu;

-  nosūtīti pa pastu uz adresi Ezermalas ielā 10B, Rīgā, LV-1014;

-  nosūtīti Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP155/Apraksts

Pirms iesnieguma iesniegšanas persona samaksā par detektīva sertifikāta izsniegšanu noteikto valsts nodevu 142.29 euro, par detektīva sertifikāta pagarināšanu – 14.23 euro.  Ja sertifikāts tiek izsniegts elektroniska dokumenta veidā, minēto valsts nodevu maksā, piemērojot koeficientu 0,9.

Rekvizīti valsts nodevas samaksai:

Saņēmējs: Valsts kase
Reģ.Nr.90000050138
Saņēmēja BIC: TRELLV22
Konta nr. LV15TREL1060140922000
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts policija
Adrese: Ezermalas iela 10B, Rīga, LV-1014
Tālrunis: 67208229, 67208201
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Licencēšanas komisija pēc iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par detektīva sertifikāta izsniegšanu vai atteikumu izsniegt sertifikātu un informē par pieņemto lēmumu personu.
Sertifikātu var saņemt papīra formā (ierodoties Valsts policijas Licencēšanas un atļauju sistēmas birojā Ezermalas ielā 10B, Rīgā, LV-1014, 446.kab., otrdienās un ceturtdienās pl.10.00-12.00/14.00-16.00, tālr. 67208208, 67208229).
Sertifikātu var saņemt elektroniska dokumenta formā nosūtot uz iesniedzēja iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts policija
Adrese: Ezermalas iela 10B, Rīga, LV-1014
Tālrunis: 67208229, 67208201
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki