Sertifikātu detektīvdarbības veikšanai izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Valsts policija
Īss apraksts:
Sertifikāta izsniegšana detektīvdarbības veikšanai.
Saņemt sertifikātu un veikt detektīvdarbību ir tiesīgs Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsonis vai Latvijas nepilsonis, kuram ir augstākā izglītība tiesību zinātnēs vai kuram ir ne mazāk kā piecu gadu darba pieredze tiesībaizsardzības iestādēs (tiesa, prokuratūra, policija, izmeklēšanas iestādes, valsts drošības iestādes) un uz kuru neattiecas Detektīvdarbības likumā minētie ierobežojumi.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziskā persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Iesnieguma izskatīšanas laiks: 30 dienas. Ja iesniegtajos dokumentos norādītā informācija ir nepilnīga vai nepieciešama ziņu pārbaude, lai objektīvi pieņemtu lēmumu par sertifikāta izsniegšanu, Valsts policijas licencēšanas komisija pagarina jautājuma izskatīšanu līdz papildus ziņu saņemšanai.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesnieguma forma
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1