Sabiedriskās kārtības nodrošināšana (Daugavpils pilsētas pašvaldības policija)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldības policija
Īss apraksts:
Daugavpils domes apstiprināto saistošo noteikumu un lēmumu izpildes kontrole; sabiedriskās kārtības nodrošināšana; lēmumu pieņemšana administratīvo pārkāpumu lietās un personu sodīšana savas kompetences ietvaros; patrulēšana publiskās vietās Daugavpilī; personu, kuras zaudējušas alkohola vai narkotisko vielu ietekmē spēju patstāvīgi pārvietoties, nogādāšana medicīnas iestādē; noziedzīgo nodarījumu izdarījušo vai aizdomās turamo personu nodošana Valsts policijā; transporta līdzekļu stāvēšanas un apstāšanās noteikumu ievērošanas kontrole; darbs ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas amatpersonu pieņemtos lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās var apstrīdēt padotības kārtībā austākajai amatpersonai, bet tās lēmumu – pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 280.panta prasībām.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Administratīvā procesa likums
(Saeima; likumi; 2004.02.01.)
Par policiju
(Augstākā Padome; likumi; 1991.06.04.)
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss
(Augstākā Padome; likumi; 1985.07.01.)
Daugavpils pilsētas domes nolikums
(Daugavpils pilsētas dome; saistošie noteikumi; 5; 2005.11.03.)
Iesniegumu likums
(Saeima; likumi; 2008.01.01.)
Daugavpils pilsētas administratīvās atbildības noteikumi
(Daugavpils pilsētas dome; saistošie noteikumi; 37; 2012.02.01.)
Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas nolikums
(Daugavpils pilsētas dome; nolikumi; 124; 2006.02.23.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Daugavpils pilsētas pašvaldības policija
Kontaktinformācija: Muzeja iela 6, Daugavpils, LV - 5401
tālr.65421500, police@daugavpils.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2015.12.08.