Civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta aktualizēšana (Kandavas novada dome)
Izvēlētā organizācija: KANDAVAS NOVADA DOME
Īss apraksts:
Civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta aktualizēšana ir iepriekš izdarīta civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta labošana, papildināšana vai anulēšana. Dzimtsarakstu nodaļa civilstāvokļa aktu reģistra ierakstā labo kļūdas un ieraksta trūkstošās vai jaunas ziņas, saskaņā ar ieinteresētās personas iesniegumu, ja civilstāvokļa akts reģistrēts dzimtsarakstu iestādē, ja ieraksta labošanai vai papildināšanai ir pietiekams pamats un ja nav strīda starp ieinteresētajām personām. Civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta atjaunošana ir iepriekš reģistrēta, bet bojā gājuša vai pazuduša civilstāvokļa akta pārreģistrācija.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
14
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Ieraksta aktualizēšana
Civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta aktualizēšanai un/vai  atjaunošanai persona Dzimtsarakstu nodaļā uzrāda derīgu personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti) un iesniedz iesniegumu ar dokumentiem, kuri pamato aktualizācijas nepieciešamību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Dārza iela 6, Kandava, Kandavas nov., LV-3120
Tālrunis: 63107374
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Saņemšana
Ieraksta aktualizēšanai un/vai  atjaunošanai jāveic valsts nodevas samaksa.
Valsts nodevas likme par civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšanu un atjaunošanu ir 7,- eiro (noteikta  LR Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra  noteikumos Nr. 906 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Dārza iela 6, Kandava, Kandavas nov., LV-3120
Tālrunis: 63107374
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Apstrāde
Pēc iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas Dzimtsarakstu nodaļa aktualizē un/vai atjauno reģistra ierakstu vienotajā Civilstāvokļa aktu reģistrācijas  informācijas sistēmā un izsniedz pieprasīto dokumentu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Dārza iela 6, Kandava, Kandavas nov., LV-3120
Tālrunis: 63107374
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki