Civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta aktualizēšana (Kandavas novada dome)
Izvēlētā organizācija: KANDAVAS NOVADA DOME
Īss apraksts:
Civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta aktualizēšana ir iepriekš izdarīta civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta labošana, papildināšana vai anulēšana. Dzimtsarakstu nodaļa civilstāvokļa aktu reģistra ierakstā labo kļūdas un ieraksta trūkstošās vai jaunas ziņas, saskaņā ar ieinteresētās personas iesniegumu, ja civilstāvokļa akts reģistrēts dzimtsarakstu iestādē, ja ieraksta labošanai vai papildināšanai ir pietiekams pamats un ja nav strīda starp ieinteresētajām personām. Civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta atjaunošana ir iepriekš reģistrēta, bet bojā gājuša vai pazuduša civilstāvokļa akta pārreģistrācija.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
14
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Ieinteresētā persona var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Administratīvā procesa likums
(Saeima; likumi; 0; 2004.02.01.)
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
(Saeima; likumi; 0; 2013.01.01.)
Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem
(Ministru kabinets; noteikumi; 761; 2013.09.18.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Pārējo vispārējas nozīmes dienestu darbība un pakalpojumi
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
KANDAVAS NOVADA DOME
Kontaktinformācija: Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV-3120
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.04.07.