Civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošo dokumentu atkārtota izsniegšana (Kandavas novada dome)
Izvēlētā organizācija: KANDAVAS NOVADA DOME
Īss apraksts:
Lai atkārtoti saņemtu dokumentu, persona iesniedz iesniegumu personīgi Dzimtsarakstu nodaļā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pieprasīšana
Lai atkārtoti saņemtu dokumentu, persona Dzimtsarakstu nodaļā, uzrādot personas apliecinošu dokumentu (pilnvarotām personām – pilnvaru), klātienē iesniedz attiecīgu iesniegumu, kurā norāda:
1) vārdu(-us), uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, kontakttālruni vai e-pasta adresi;
2) pamatojumu dokumenta atkārtotas saņemšanas nepieciešamībai;
3) atkarībā no dokumenta veida, kuru nepieciešams saņemt atkārtoti, – laulības noslēgšanas, laulības šķiršanas, dzimšanas, miršanas datumu un vietu, attiecīgā reģistra ieraksta reģistrācijas vietu un gadu;
4) personas, par kuru pieprasa atkārtoti izsniegt dokumentu, personas datus un ziņas par personas saistību ar iesniedzēju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Dārza iela 6, Kandava, Kandavas nov., LV-3120
Tālrunis: 63107374
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Apstrāde
Dzimšanas un laulības apliecību izsniedz personai, par kuru civilstāvokļa reģistra ieraksts izdarīts, vai tās pilnvarotai personai. Ja civilstāvokļa reģistra ieraksts neattiecas uz personu, kura to pieprasa, bet šī persona pierāda savu tiesisko ieinteresētību, tai izsniedz izziņu vai reģistra ieraksta kopiju.

Tiesības iepazīties ar miršanas reģistra ierakstu un pieprasīt miršanas apliecību, izziņu par miršanas reģistrāciju vai miršanas reģistra ieraksta kopiju ir mirušā radiniekiem. Citai personai ir tiesības pieprasīt un saņemt izziņu par civilstāvokļa akta reģistrāciju , ja tā pamato savu tiesisko ieinteresētību.
Apliecības vai izziņas pieprasīšana ir maksas pakalpojums
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Dārza iela 6, Kandava, Kandavas nov., LV-3120
Tālrunis: 63107374
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Saņemšana
Pēc iesnieguma saņemšanas Dzimtsarakstu nodaļa ievada un aktualizē reģistra ierakstu vienotajā Civilstāvokļa aktu reģistrācijas  informācijas sistēmā, un atkārtoti izsniedz pieprasīto dokumentu, pēc maksājuma veikšanas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Dārza iela 6, Kandava, Kandavas nov., LV-3120
Tālrunis: 63107374
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki