Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa (Pļaviņu novada dome)
Izvēlētā organizācija: Pļaviņu novada dome
Īss apraksts:
Persona, kuras vēlas mainīt savu vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu), vai tautības ierakstu, personīgi iesniedz dzimtsarakstu nodaļā attiecīgu rakstveida iesniegumu, kurā norāda vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) vai tautības ieraksta maiņas iemeslu. Nodaļa apkopo vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda), vai tautības ieraksta maiņai nepieciešamos dokumentus un nosūta Dzimtsarakstu departamentam, kur Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā tiek pieņemts lēmums par atļauju (vai atteikumu) mainīt vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu), vai tautības ierakstu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā (1 mēnesis ar iespējamu termiņa pagarinājumu līdz 4 mēnešiem).
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšana klātienē - Pļaviņu novada Dzimtsarakstu nodaļā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās.
Persona, kura atrodas ārvalstī, iesniegumu iesniedz LR diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā pārsūtīšanai TM Dzimtsarakstu departamentam.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
- personas apliecinošs dokuments (jāuzrāda);
- Ministru kabineta apstiprināts noteiktas formas  rakstveida iesniegums;
- ja iesniegumu iesniedz nepilngadīga persona vecumā no 15-18 gadiem - vecāku vai aizbildņu piekrišana, vai bāriņtiesas lēmums par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņas atbilstību nepilngadīgas personas interesēm;
- fotogrāfija (4,5X3,5 cm) – (vārda,uzvārda maiņai);
- tēva vai mātes dzimšanas apliecība vai izraksti no dzimšanas reģistra, kas pierāda personas radniecību ar tiešajiem augšupējiem radiniekiem, un dokumenti, kuri apstiprina šo personu tautību (tautības ieraksta maiņai);
- dokuments, kas apliecina valsts valodas prasmi, ja persona vēlas pašreizējo tautības ierakstu mainīt pret tautības ierakstu “latvietis”.

Pakalpojuma maksa - valsts nodeva 71,14 eiro apmērā.
No valsts nodevas atbrīvotas personas:
- kuras maina vārdu vai/un uzvārdu gadījumā, ja viens no nepilngadīgas personas vecākiem vai abi vecāki ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu;
- kuras pašreizējo tautības ierakstu vēlas mainīt pret tautības ierakstu “lībietis (līvs)”.
Iesniedzams dokuments
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Pļaviņu novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu nov., LV-5120
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments lēmumu (administratīvo aktu) par atļauju vai atteikumu mainīt vārdu, uzvārdu vai tautības ierakstu nosūtīta iesnieguma iesniedzējam  uz iesniegumā norādīto pasta adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Pļaviņu novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu nov., LV-5120
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki