Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa (Pļaviņu novada dome)
Izvēlētā organizācija: Pļaviņu novada dome
Īss apraksts:
Persona, kuras vēlas mainīt savu vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu), vai tautības ierakstu, personīgi iesniedz dzimtsarakstu nodaļā attiecīgu rakstveida iesniegumu, kurā norāda vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) vai tautības ieraksta maiņas iemeslu. Nodaļa apkopo vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda), vai tautības ieraksta maiņai nepieciešamos dokumentus un nosūta Dzimtsarakstu departamentam, kur Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā tiek pieņemts lēmums par atļauju (vai atteikumu) mainīt vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu), vai tautības ierakstu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā (1 mēnesis ar iespējamu termiņa pagarinājumu līdz 4 mēnešiem).
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums tautības ieraksta maiņai
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Iesniegums uzvārda maiņai
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Iesniegums vārda maiņai
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Iesniegums vārda un uzvārda maiņai
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1