Civilstāvokļa aktu reģistru aktualizēšana
Izvēlētā organizācija: Pļaviņu novada dome
Īss apraksts:
Civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta aktualizēšana ir iepriekš izdarīta civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta labošana, papildināšana vai anulēšana. Dzimtsarakstu nodaļa civilstāvokļa aktu reģistra ierakstu papildina ar jaunām (aktuālām ziņām), labo kļūdas, ierakstot trūkstošās vai jaunas ziņas, saskaņā ar ieinteresētās personas iesniegumu, ja ieraksta papildināšanai vai labošanai ir pietiekams pamats un ja nav strīda starp ieinteresētajām personām.

Civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta atjaunošana ir iepriekš reģistrēta, bet bojā gājuša vai pazuduša civilstāvokļa akta pārreģistrācija.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
1 darbdienas – 1 mēneša laikā. Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija