Testamenta sastādīšana vai atsaukšana (Līvānu novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Līvānu novada dome
Īss apraksts:
Līvānu novada Bāriņtiesa Turku, Rudzātu ,Sutru, Rožupes un Jersikas  pagasta darbības teritorijā veic testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziska persona, kura deklarēta Līvānu novada Jersikas, Rožupes, Rudzātu, Sutru vai Turku pagastos.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Termiņš:
1 darba diena (atkarībā no pakalpojuma sarežģītības nepieciešams laiks, lai dokumentu sagatavotu).
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvās rajona tiesas tiesu namā pēc pieteicēja deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas. Persona, kura atrodas ieslodzījuma vietā, pieteikumu tiesā iesniedz pēc ieslodzījuma vietas adreses.
Atgādinājums
Pakalpojuma pieprasīšanai klātienē obligāti jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
Brīdinājums
Pakalpojumu saņem tikai fiziska persona, kura deklarēta Līvānu novada Jersikas, Rožupes, Rudzātu, Sutru vai Turku pagastos. Līvānu pilsētas iedzīvotājus apkalpo Līvānu novadā esošais notārs. Uz juridiskām personām šis pakalpojums neattiecas (apkalpo tikai notārs).
Normatīvie akti
Bāriņtiesu likums
(Saeima; likumi; 107; 2007.01.01.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Līvānu novada dome
Kontaktinformācija: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.10.25.