Dizainparauga īpašnieka datu maiņa
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Patentu valde
Īss apraksts:
Ja nav mainījies dizainparauga reģistrācijas īpašnieks, bet ir izmaiņas tā vārdā (nosaukumā) un/vai adresē, dizainparauga īpašnieks iesniedz Patentu valdei iesniegumu par dizainparauga īpašnieka datu maiņas ierakstīšanu Valsts dizainparaugu reģistrā (Dizainparaugu likuma 33. panta otrā daļa).
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona (fiziska vai juridiska), kas iesniegusi Patentu valdē iesniegumu par dizainparauga īpašnieka datu maiņu dizainparauga reģistrācijā.
Termiņš:
Ja iesniegums atbilst Likuma prasībām, īpašnieka datu maiņas procedūras vidējais ilgums ir trīs darba dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Latvijas Republikas Patentu valde Dizainparauga pieteikuma iesniegšana