Dizainparauga īpašnieka datu maiņa
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Patentu valde
Īss apraksts:
Ja nav mainījies dizainparauga reģistrācijas īpašnieks, bet ir izmaiņas tā vārdā (nosaukumā) un/vai adresē, dizainparauga īpašnieks iesniedz Patentu valdei iesniegumu par dizainparauga īpašnieka datu maiņas ierakstīšanu Valsts dizainparaugu reģistrā (Dizainparaugu likuma 33. panta otrā daļa).
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona (fiziska vai juridiska), kas iesniegusi Patentu valdē iesniegumu par dizainparauga īpašnieka datu maiņu dizainparauga reģistrācijā.
Termiņš:
Ja iesniegums atbilst Likuma prasībām, īpašnieka datu maiņas procedūras vidējais ilgums ir trīs darba dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Samaksa par  pakalpojuma soli: Iesnieguma par dizainparauga īpašnieka datu maiņu iesniegšana
Samaksa par  pakalpojuma soli: Iesnieguma par dizainparauga īpašnieka datu maiņu iesniegšana
Normatīvie akti:
Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādis
Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes maksas pakalpojumu cenrādis
Atvieglojumi:
Dizaineri – individuālie autori, kas ir dizainparaugu pieteicēji, maksā 40% no attiecīgajām maksām. Dizaineri – skolēni, studenti, pensionāri un personas, kurām piešķirta I vai II invaliditātes grupa, kas ir dizainparaugu pieteicēji, maksā 20% no attiecīgajām maksām.
Apmaksa:
Maksājumu karte (latvija.lv), Klātiene maksājumu karte (POS), Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena ar PVN
Grozījumu vai labojumu izdarīšana Valsts dizainparaugu reģistra ziņās (arī dizainparauga izslēgšana no reģistra pēc īpašnieka iniciatīvas saskaņā ar Dizainparaugu likuma 36. panta pirmo daļu un licences līguma grozījumi, darbības izbeigšana) Skaits 30,00 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Maksas par dizainparaugu tiesisko aizsardzību