Dizainparauga īpašnieka datu maiņa
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Patentu valde
Īss apraksts:
Ja nav mainījies dizainparauga reģistrācijas īpašnieks, bet ir izmaiņas tā vārdā (nosaukumā) un/vai adresē, dizainparauga īpašnieks iesniedz Patentu valdei iesniegumu par dizainparauga īpašnieka datu maiņas ierakstīšanu Valsts dizainparaugu reģistrā (Dizainparaugu likuma 33. panta otrā daļa).
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona (fiziska vai juridiska), kas iesniegusi Patentu valdē iesniegumu par dizainparauga īpašnieka datu maiņu dizainparauga reģistrācijā.
Termiņš:
Ja iesniegums atbilst Likuma prasībām, īpašnieka datu maiņas procedūras vidējais ilgums ir trīs darba dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Ja reģistrācijas īpašnieks nepiekrīt Patentu valdes lēmumam, kas pieņemts ar dizainparauga īpašnieka datu maiņu saistītajā procedūrā, viņš var iesniegt apelāciju Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomei.
Atgādinājums
Iesniedzot lūgumu par dizainparauga īpašnieka datu maiņu, īpašnieks var vienlaikus paziņot par īpašnieka vārda (nosaukuma) maiņu un/vai īpašnieka adreses maiņu.
Brīdinājums
Dizainparauga īpašnieks nevar lūgt dizainparauga īpašnieka datu maiņu, ja ir mainījies reģistrācijas īpašnieks, proti, ir notikusi īpašumtiesību maiņa - tās ir nodotas citai personai (juridiskai vai fiziskai).
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Latvijas Republikas Patentu valde
Kontaktinformācija: Rīga, Citadeles iela 7/70, Rīga, LV - 1010
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.12.13.