Dizainparauga reģistrācijas atjaunošana
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Patentu valde
Īss apraksts:
Dizainparauga reģistrācija ir spēkā piecus gadus, skaitot no pieteikuma datuma. Šim termiņam beidzoties, reģistrāciju var atjaunot ikreiz uz jaunu piecu gadu periodu līdz dizainparaugu aizsardzības maksimālajam termiņam — 25 gadiem no pieteikuma datuma.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona (fiziska vai juridiska), kurai pieder Patentu valdē reģistrēts dizainparaugs, var iesniegt šī dizainparauga reģistrācijas atjaunošanas iesniegumu.
Termiņš:
Dizainparauga reģistrācija ir spēkā 5 gadus, skaitot no pieteikuma datuma.
Dizainparaugu var atjaunot tā spēkā esamības pēdējā gada laikā, samaksājot attiecīgu nodevu. Pēc īpašnieka lūguma Patentu valde piešķir sešu mēnešu papildu termiņu, ja samaksāta arī papildu nodeva.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Latvijas Republikas Patentu valde Dizainparauga pieteikuma iesniegšana