Dizainparauga reģistrācijas atjaunošana
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Patentu valde
Īss apraksts:
Dizainparauga reģistrācija ir spēkā piecus gadus, skaitot no pieteikuma datuma. Šim termiņam beidzoties, reģistrāciju var atjaunot ikreiz uz jaunu piecu gadu periodu līdz dizainparaugu aizsardzības maksimālajam termiņam — 25 gadiem no pieteikuma datuma.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona (fiziska vai juridiska), kurai pieder Patentu valdē reģistrēts dizainparaugs, var iesniegt šī dizainparauga reģistrācijas atjaunošanas iesniegumu.
Termiņš:
Dizainparauga reģistrācija ir spēkā 5 gadus, skaitot no pieteikuma datuma.
Dizainparaugu var atjaunot tā spēkā esamības pēdējā gada laikā, samaksājot attiecīgu nodevu. Pēc īpašnieka lūguma Patentu valde piešķir sešu mēnešu papildu termiņu, ja samaksāta arī papildu nodeva.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Samaksa par  pakalpojuma soli: Dizainparauga reģistrācijas atjaunošanas lūguma iesniegšana
Samaksa par  pakalpojuma soli: Dizainparauga reģistrācijas atjaunošanas lūguma iesniegšana
Normatīvie akti:
Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādis
Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes maksas pakalpojumu cenrādis
Atvieglojumi:
Dizaineri – individuālie autori, kas ir dizainparaugu pieteicēji, maksā 40% no attiecīgajām nodevām. Dizaineri – skolēni, studenti un pensionāri, kas ir dizainparaugu pieteicēji, maksā 20% no attiecīgajām nodevām.
Apmaksa:
Klātiene maksājumu karte (POS), Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena ar PVN
Dizainparauga reģistrācijas atjaunošana saskaņā ar Dizainparaugu likuma 31. panta otro daļu:
Dizainparauga reģistrācijas atjaunošana uz otro termiņu Skaits 170,00 EUR
Dizainparauga reģistrācijas atjaunošana uz trešo termiņu Skaits 225,00 EUR
Dizainparauga reģistrācijas atjaunošana uz ceturto termiņu Skaits 280,00 EUR
Dizainparauga reģistrācijas atjaunošana uz piekto termiņu Skaits 335,00 EUR
Papildmaksa par reģistrācijas atjaunošanu sešu mēnešu laikā pēc reģistrācijas termiņa beigām Skaits 70,00 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Maksas par dizainparaugu tiesisko aizsardzību