Izziņas vai izraksta sagatavošana no patentu reģistra
Izvēlētā organizācija: LR PATENTU VALDE
Īss apraksts:
Sagatavojam un izsniedzam izziņas vai izrakstus no patentu reģistra par rūpnieciskā īpašuma tiesību objektu aktuālo statusu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Fiziskas un juridiskas personas
Termiņš:
Pakalpojums tiks sniegts pēc tam, kad maksa ir atzīta par saņemtu Patentu valdes kontā Valsts kasē. Maksimālais izpildes termiņš mēneša laikā saskaņā ar Iesniegumu likuma 5.panta 3.daļu.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Informācijas atklātības likums
(Saeima; likumi; 1998.11.20.)
Patentu likums
(Saeima; likumi; 2007.03.01.)
Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādis
(Ministru kabinets; noteikumi; 870; 2014.01.01.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
LR PATENTU VALDE
Kontaktinformācija: Rīga, Citadeles iela 7/70, Rīga, LV - 1010
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2018.10.05.