Cenrādis:
Maksas par dizainparaugu tiesisko aizsardzību
Organizācija:
LR PATENTU VALDE
Nr. Pozīcijas nosaukums Mērvienība Cena bez PVN PVN Cena ar PVN
1. Dizainparauga pieteikuma iesniegšana Skaits 40,00 EUR 0,00 EUR 40,00 EUR
2. Maksājums par katru pieteikumā ietverto papildu dizainparaugu, iesniedzot kompleksu pieteikumu:
2.1. no otrā dizainparauga līdz desmitajam dizainparaugam Skaits 30,00 EUR 0,00 EUR 30,00 EUR
2.2. sākot ar vienpadsmito dizainparaugu Skaits 20,00 EUR 0,00 EUR 20,00 EUR
3. Grozījumu izdarīšana pieteikumā pēc pieteicēja iniciatīvas Skaits 20,00 EUR 0,00 EUR 20,00 EUR
4. Dizainparauga reģistrācija un publikācija, ieskaitot dizainparauga reģistrācijas apliecības izsniegšanu Skaits 65,00 EUR 0,00 EUR 65,00 EUR
5. Katrs publikācijā ietvertais papildu attēls Skaits 10,00 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR
6. Publikācijas atlikšana saskaņā ar Dizainparaugu likuma 19. panta pirmo daļu Skaits 40,00 EUR 0,00 EUR 40,00 EUR
7. Dizainparauga reģistrācijas atjaunošana saskaņā ar Dizainparaugu likuma 31. panta otro daļu:
7.1. Dizainparauga reģistrācijas atjaunošana uz otro termiņu Skaits 170,00 EUR 0,00 EUR 170,00 EUR
7.2. Dizainparauga reģistrācijas atjaunošana uz trešo termiņu Skaits 225,00 EUR 0,00 EUR 225,00 EUR
7.3. Dizainparauga reģistrācijas atjaunošana uz ceturto termiņu Skaits 280,00 EUR 0,00 EUR 280,00 EUR
7.4. Dizainparauga reģistrācijas atjaunošana uz piekto termiņu Skaits 335,00 EUR 0,00 EUR 335,00 EUR
7.5. Papildmaksa par reģistrācijas atjaunošanu sešu mēnešu laikā pēc reģistrācijas termiņa beigām Skaits 70,00 EUR 0,00 EUR 70,00 EUR
8. Dizainparaugu likuma 32. pantā minētā termiņa pagarināšana Skaits 30,00 EUR 0,00 EUR 30,00 EUR
9. Dizainparaugu likuma 32. pantā minētā termiņa atjaunošana Skaits 45,00 EUR 0,00 EUR 45,00 EUR
10. Dizainparauga tiesību pārejas vai licences līguma reģistrācija Skaits 40,00 EUR 0,00 EUR 40,00 EUR
11. Grozījumu vai labojumu izdarīšana Valsts dizainparaugu reģistra ziņās (arī dizainparauga izslēgšana no reģistra pēc īpašnieka iniciatīvas saskaņā ar Dizainparaugu likuma 36. panta pirmo daļu un licences līguma grozījumi, darbības izbeigšana) Skaits 30,00 EUR 0,00 EUR 30,00 EUR
12. Kopienas dizainparauga pieteikuma sagatavošana un nosūtīšana uz Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju Skaits 31,00 EUR 0,00 EUR 31,00 EUR
13. Komercķīlas atzīmes reģistrācija Skaits 30,00 EUR 0,00 EUR 30,00 EUR
14. Apelācijas iesniegumu iesniegšana, kas saistīta ar Patentu valdes lēmumu dizainparauga lietā Skaits 150,00 EUR 0,00 EUR 150,00 EUR
15. Iebilduma iesnieguma iesniegšana pret dizainparauga reģistrāciju Skaits 180,00 EUR 0,00 EUR 180,00 EUR
Normatīvie akti: