Iebilduma iesnieguma pret preču zīmes vai dizainparauga reģistrāciju izskatīšana
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Patentu valde
Īss apraksts:
Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome izskata iebilduma iesniegumu pret reģistrētu preču zīmi vai dizainparaugu. Ieinteresētās personas var iesniegt iebildumu iesniegumu triju mēnešu laikā no preču zīmes vai dizainparauga publikācijas dienas.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Atbilstoši likumā noteiktajiem iebilduma pamatojumiem iebildumus pret preču zīmju vai dizainparaugu reģistrācijām var iesniegt jebkura persona un/vai ieinteresētās personas (agrāko preču zīmju, plaši pazīstamu preču zīmju vai citu agrāko tiesību īpašnieki vai viņu pārstāvji).
Termiņš:
Apelācijas padomes noteiktajam procesuālajam termiņam jābūt tādam, lai procesuālo darbību varētu izpildīt, nenovilcinot lietas izskatīšanu. Ja nav pamatota iemesla citāda termiņa noteikšanai, Apelācijas padome nosaka divu mēnešu termiņu.

Paziņojums

Uzklausot lietas dalībnieku un pamatojot iemeslu, Apelācijas padome ir tiesīga noteikt saprātīgu termiņu, kas atšķiras no Rūpnieciskā īpašuma institūciju un un procedūra likumā 44.panta otrajā vai trešajā daļā paredzētā termiņa, bet ne ilgāku par trim mēnešiem.

Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Iesniedzams dokuments
Iebildums pret preču zīmes vai dizaiparauga reģistrāciju (brīvā formā)
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Pilnvara pārstāvībai dizainparaugu lietvedības procedūrās
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Pilnvara pārstāvībai preču zīmju lietvedības procedūrās
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1