Dizainparauga pieteikuma iesniegšana
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Patentu valde
Īss apraksts:
Dizainparauga reģistrācija Latvijā nodrošina tā īpašniekam izņēmuma tiesības uz šo dizainparaugu Latvijas teritorijā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jebkura fiziska vai juridiska persona, kas iesniegusi Patentu valdē dizainparauga reģistrācijas pieteikumu.
Termiņš:
Dizainparauga reģistrācijas procedūras vidējais ilgums ir 3 mēneši. Dizainparauga reģistrācija ir spēkā 5 gadus, skaitot no pieteikuma datuma. Šim termiņam beidzoties, reģistrāciju var atjaunot ikreiz uz jaunu piecu gadu periodu līdz dizainparaugu aizsardzības maksimālajam termiņam - 25 gadiem.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Latvijas Republikas Patentu valde Apelācijas iesnieguma iesniegšana par Patentu valdes pieņemtu lēmumu
Latvijas Republikas Patentu valde Dizainparauga izslēgšana no reģistra pēc īpašnieka iniciatīvas
Latvijas Republikas Patentu valde Dizainparauga īpašnieka datu maiņa
Latvijas Republikas Patentu valde Dizainparauga reģistrācijas atjaunošana
Latvijas Republikas Patentu valde Iebilduma iesnieguma iesniegšana pret preču zīmes vai dizainparauga reģistrāciju