Dizainparauga pieteikuma iesniegšana
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Patentu valde
Īss apraksts:
Dizainparauga reģistrācija Latvijā nodrošina tā īpašniekam izņēmuma tiesības uz šo dizainparaugu Latvijas teritorijā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jebkura fiziska vai juridiska persona, kas iesniegusi Patentu valdē dizainparauga reģistrācijas pieteikumu.
Termiņš:
Dizainparauga reģistrācijas procedūras vidējais ilgums ir 3 mēneši. Dizainparauga reģistrācija ir spēkā 5 gadus, skaitot no pieteikuma datuma. Šim termiņam beidzoties, reģistrāciju var atjaunot ikreiz uz jaunu piecu gadu periodu līdz dizainparaugu aizsardzības maksimālajam termiņam - 25 gadiem.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Samaksa par 1. pakalpojuma soli: Dizainparauga pieteikuma iesniegšana
Samaksa par 1. pakalpojuma soli: Dizainparauga pieteikuma iesniegšana
Normatīvie akti:
Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādis
Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes maksas pakalpojumu cenrādis
Atvieglojumi:
Dizaineri – individuālie autori, kas ir dizainparaugu pieteicēji, maksā 40% no attiecīgajām nodevām. Dizaineri – skolēni, studenti un pensionāri, kas ir dizainparaugu pieteicēji, maksā 20% no attiecīgajām nodevām.
Apmaksa:
Klātiene maksājumu karte (POS), Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena ar PVN
Dizainparauga pieteikuma iesniegšana Skaits 40,00 EUR
Maksājums par katru pieteikumā ietverto papildu dizainparaugu, iesniedzot kompleksu pieteikumu:
no otrā dizainparauga līdz desmitajam dizainparaugam Skaits 30,00 EUR
sākot ar vienpadsmito dizainparaugu Skaits 20,00 EUR
Publikācijas atlikšana saskaņā ar Dizainparaugu likuma 19. panta pirmo daļu Skaits 40,00 EUR
Samaksa par 2. pakalpojuma soli: Dizainparauga reģistrācija un publikācija
Samaksa par 2. pakalpojuma soli: Dizainparauga reģistrācija un publikācija
Normatīvie akti:
Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādis
Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes maksas pakalpojumu cenrādis
Atvieglojumi:
Dizainers – kurš radījis attiecīgo dizainparaugu, maksā 40% no noteiktās maksas. Dizaineri – skolēni, studenti un pensionāri, vai personas ar I vai II grupas invalditāti, maksā 20% no noteiktās maksas.
Apmaksa:
Klātiene maksājumu karte (POS), Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena ar PVN
Dizainparauga reģistrācija un publikācija, ieskaitot dizainparauga reģistrācijas apliecības izsniegšanu Skaits 65,00 EUR
Katrs publikācijā ietvertais papildu attēls Skaits 10,00 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Maksas par dizainparaugu tiesisko aizsardzību