Dizainparauga pieteikuma iesniegšana
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Patentu valde
Īss apraksts:
Dizainparauga reģistrācija Latvijā nodrošina tā īpašniekam izņēmuma tiesības uz šo dizainparaugu Latvijas teritorijā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jebkura fiziska vai juridiska persona, kas iesniegusi Patentu valdē dizainparauga reģistrācijas pieteikumu.
Termiņš:
Dizainparauga reģistrācijas procedūras vidējais ilgums ir 3 mēneši. Dizainparauga reģistrācija ir spēkā 5 gadus, skaitot no pieteikuma datuma. Šim termiņam beidzoties, reģistrāciju var atjaunot ikreiz uz jaunu piecu gadu periodu līdz dizainparaugu aizsardzības maksimālajam termiņam - 25 gadiem.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Ja pieteicējs vai cits Patentu valdes lēmuma adresāts nepiekrīt Patentu valdes lēmumam, kas pieņemts attiecībā uz pieteikuma izskatīšanas rezultātiem, vai lēmumam, kas pieņemts citā ar dizainparauga reģistrāciju saistītā procedūrā, viņš ir tiesīgs iesniegt motivētu apelāciju
Atgādinājums
Brīdinājums
Reģistrējot dizainparaugu Latvijā, izņēmuma tiesības tiek iegūtas tikai attiecībā uz Latvijas teritoriju.
Reģistrēt var tikai tādu dizainparaugu, kurš ticis publiskots (darīts zināms sabiedrībai) ne agrāk kā 12 mēnešus pirms pieteikuma datuma.
Normatīvie akti
Dizainparaugu likums
(Saeima; likumi; 2004.11.18.)
Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādis
(Ministru kabinets; noteikumi; 723; 2016.01.01.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Latvijas Republikas Patentu valde
Kontaktinformācija: Rīga, Citadeles iela 7/70, Rīga, LV - 1010
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.04.15.