Preču zīmes reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Patentu valde
Īss apraksts:
Preču zīmes reģistrācija Latvijā nodrošina tās īpašniekam izņēmuma tiesības uz šo preču zīmi Latvijas teritorijā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona (fiziska vai juridiska), kas iesniegusi Patentu valdē preču zīmes reģistrācijas pieteikumu.
Termiņš:
Preču zīmes reģistrācijas procedūras vidējais ilgums ir 5 - 6 mēneši. Preču zīmes reģistrācija ir spēkā 10 gadus, skaitot no pieteikuma datuma. Šim termiņam beidzoties, reģistrāciju var atjaunot, ikreiz uz jaunu 10 gadu periodu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Latvijas Republikas Patentu valde Iebilduma iesnieguma pret preču zīmes vai dizainparauga reģistrāciju izskatīšana
Latvijas Republikas Patentu valde Preču zīmes īpašnieka datu maiņa
Latvijas Republikas Patentu valde Preču zīmes reģistrācijas atjaunošana
Latvijas Republikas Patentu valde Preču zīmes reģistrācijas dzēšana pēc īpašnieka iniciatīvas
LR PATENTU VALDE Apelācijas iesnieguma par Patentu valdes pieņemtu lēmumu izskatīšana